lørdag 16. juli 2011

stein på stein

Bygginga rundt siloen startet 6 juni med bankettforskaling og veggforskaling.
og hva passer vel bedre enn skybrudd på halvferdige forskalinger !?

Heldigvis er det ei go steinfylling rundt fjøset som slukte vannet.

moelvenkran....tror den var med da pyramidene i egypt ble laget;)

Den første langveggen er ferdig. Den er 10 cm under ferdig gulv.Jeg har ikke fått samtykke til å legge ut bilder av disse to....men jeg tar sjangsen på at det går bra.Isolering.drenering og kloakkrør. ( ja kua skal lære seg å gå på do )

Her pågår fylling og lopping.

ahh hoppetussa :P

Her har vi satt inn en kum med bunn og rist ilokket som skal fungere som sluk/drenering i fôrsentralen.

Varsom fylling rundt kloakkrør,brannvarslingskabel,vannrør,jording og drenering.

Kontoret og tekniske komponenter skal stå i det tidligere melkrommet. Det ble stående tomt da vi bygde nytt melkrom for noen år siden.  Veggen bar tydelig prek av å ha vært utsatt for vann to ganger om dagen i 35 år. Veggene blir nå byttet ut med betongvegg da dyrene nå skal gå inntil veggen å stange.

På hver side av hjørnet skal det være et vindu med utsikt over løsdriftsarealet og helt til høyre skal det være ei dør.